Specialista na automatickou
identifikaci a počítače

Služby, technologie, sítě, systémy

Vedle dodávek samotných produktů poskytujeme také technickou podporu a servisní služby související jak se samotnou instalací - uvedením do provozu, tak s následnou péčí, technickou podporou, konzultacemi. Provádíme návrhy a realizace datových sítí LAN/WLAN, strukturovaných datových rozvodů, měření WLAN, RFID. Naše služby poskytujeme jak v naší provozovně, tak také přímo u Vás ("On-site") či vzdálenou správou.